Motion om att använda Livscykelperspektiv vid upphandling

För att bättre kunna ta vårt miljö- och klimatansvar behövs bra verktyg. Ett sådant är Livscykelanalys (LCA). De är ganska omfattande och kräver stora insatser. Men i Göteborg har man tagit steget att använda Livscykelperspektiv i alla upphandlingar. Det finns inget som hindrar att vi lägger ett Livscykelperspektiv i våra upphandlingar omedelbart. Flera organisationer tillhandahåller databaser med god information för att kunna ha ett Livscykelperspektiv så nära Livscykelanalys som möjligt.

Added

1 year, 11 months ago

Tagged with

motion · miljöpartiet · ulricehamn · kommunfullmäktige · miljö · klimat · livscykelperspektiv · livscykelanalys · LCA

Collected in

Motioner (mpulricehamn)

Report media

License

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Download