Om Digitalisering i skolan

Insändare i Ulricehamns tidning den 9 maj 2019. Den är bakom så kallad pay wall där, men fritt tillgänglig här.

Added

1 year, 11 months ago

Tagged with

insändare · ut · UlricehamnsTidning · ulricehamn · miljöpartiet · skola.demokrati · digitalisering · FOSS · FLOSS

Collected in

Artiklar (mpulricehamn)

Report media

License

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Download